Vision och möjligheter att hjälpa

We are the winners!

Metro Ministries Rumänien är en kristen ideell organisation som arbetar bland romska barn och familjer sedan 1990, med visionen att ge dem hopp, Guds kärlek och att hjälpa dem integreras i det rumänska samhället genom utbildning och socialt stöd.

??????????

För detta syfte driver vi en förskola, läxläsningshjälp, samhällsutvecklingsprojekt, barn- och ungdomsverksamhet, barn- och familjeprojekt i byar, familjeträffar, lägerverksamhet och mycket annat.Vi samarbetar med lokala myndigheter och kristna församlingar.

vara2014 076

Det här, sker i centrala Rumänien, i Sighisoara, och på omkringliggande platser. Vi når cirka 250 barn och ungdomar . Våra långsiktiga perspektiv är att människor ska få en kristen tro tillsammans med god utbildning, bra relationer och socialt stöd för sin vardag. Många romska föräldrar kan inte läsa eller skriva och ser inte värdet av utbildning. Barnen får ingen hjälp eller stöd hemma för skolarbetet därför är det mycket vanligt  att de hoppar av sin skolgång. Utan utbildning är det svårt att få ett jobb. Man bildar familj väldigt tidigt, runt 15 eller 16 års ålder, eller hamnar lätt i kriminalitet som ett sätt att försörja sig.

Father and son

Vi ser hur värdefullt det är för romska barn och ungdomar att få kunskap och förståelse om sin identitet. Många har fortsatt sin utbildning, fått jobb och har nu en bra familjesituation. Liv blir förvandlade.

Kids from Albești Valley

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s