Integrationsprojekt

Barn- och ungdomsåren är en speciell tid som formar hela livet. Vår fasta övertygelse är att utbildning är direkt avgörande för barns och ungdomars framgång och välmående. Vi vill också se hur de växer som individer, med sunda värderingar, god moral och nya livsperspektiv.

Creative workshops

Utbildning och integrationsprojekt för barn och ungdomar sker genom:

  • Förskola 

Här får barnen möjlighet att förbereda sig för skolan. Vi hjälper dem att utveckla en god karaktär, kristna värderingar, kärlek, disciplin och en sund självkänsla. Projektet innehåller en förskola för 22 barn  som dagligen får lagad mat, socialt stöd för hela familjen, förskolmaterial samt sommarutflykter.

Teaching time

  • Läxläsningshjälp 

Projektet stödjer barn  med deras utbildning genom att hjälpa dem i grundskolan.

Vi förhindrar dem att hoppa av och får dem att fullfölja skolgången. Långsiktiga målet är att de ska få jobb och bli en del av det rumänska samhället. 4 dagar i veckan bistår vi med handledare för läxläsningshjälp. Vi erbjuder lagad mat, skolmaterial, sommarläger och studieresor, dessutom socialt stöd till barnens föräldrar och familjer.

featured

Här är behovet stort och därför  vill vi utveckla det här projektet att även gälla gymnasiet.

  • Lärlingsutbildning och utbildning Ung

Projektet syftar till att bygga karaktär och självkänsla genom bibelstudier och samtal. Också här är målet med projektet att ge utbildning och ett bra yrke.

0DSCN5360

Ute på landsbygden är behoven särskilt stora för center som  erbjuder utbildning och socialt  stöd till den romska befolkningen.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s