ANUNT LANSARE PROIECT „Comunități Marginalizate Susținute – scăderea numărului de persoane în risc de sărăcie în comuna Albești/județul Mureș – CMS-Albești”- ID 140023

Investim în dezvoltare durabilă

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa Prioritară 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Obiectiv specific 5.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Titlu proiect: „Comunități Marginalizate Susținute – scăderea numărului de persoane în risc de sărăcie în comuna Albești/județul Mureș – CMS-Albești”, ID 140023

Nr. contract: POCU/827/5/2/140023

Data: 12.04.2021

Proiect: „Comunități Marginalizate Susținute – scăderea numărului de persoane în risc de sărăcie în comuna Albești/județul Mureș – CMS-Albești”, ID 140023

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020!

ANUNT LANSARE

Numele beneficiarului:

Comuna Albesti, judetul Mures – Solicitant

in parteneriat cu:

Scoala Gimnaziala Comuna Albesti – Partener 1

Fundatia Romtens – Partener 2

Fundatia Metro Ministries – Partener 3

Obiectivul general al proiectului:

Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata „Valea Albestiului”, identificata in cadrul comunei Albesti, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate, in contextul mecanismului de DLRC, masuri adresate unui Grup Tinta de 250 de persoane din aceasta comunitate marginalizata

Rezultate asteptate ale proiectului:

Servicii sociale acordate copiilor si parintilor / tutorilor acestora:

R1 – Grup Tinta Social – 85 de copii selectati in baza criteriilor stabilite in cadrul proiectului pentru a beneficia de servicii sociale

R2 – Serviciul Social Valea Albestiului – autorizarea serviciului social in cadrul Centrului Multifunctional construit de liderul de proiect – Primaria Comunei Albesti, Mures.

R3 – Servicii Sociale Copii 3-5 ani Valea Albestiului (18 copii) – acordarea de servicii sociale conform programului autorizat pentru un numar de 18 copii cu varsta cuprinsa intre 3 si 5 ani dintre cei 85 selectati ca parte a grupului tinta al proiectului.

R4 – Servicii Sociale Copii 6-14 ani Valea Albestiului (67 copii) – acordarea de servicii sociale conform programului autorizat pentru un numar de 67 de copii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani dintrecei 85 selectati ca parte a grupului tinta al proiectului.

R5 – Servicii Sociale Parinti ai Copiilor din Valea Albestiului (88 parinti) – acordarea de servicii sociale conform programului autorizat pentru un numar de 88 de parinti/tutori ai celor 85 de copii.

Servicii educationale pentru copii din Valea Albestiului inscrisi la Scoala:

R6 – Grup Tinta Scoala dupa Scoala (40 de copii) – 40 de copii selectati in baza criteriilor stabilite in cadrul proiectului pentru a beneficia de servicii educationale

R7 – Program Scoala dupa Scoala Valea Albestiului – autorizarea programului Scoala dupa Scoala, care presupune realizarea unei analize de nevoi, realizarea documentatiei necesare si obtinerea avizelor si a aprobarilor in vederea implementarii unui astfel de program avizat de inspectoratul scolar al judetului Mures.

R8 – Servicii Educationale Scoala dupa Scoala (40 copii) – implementarea programului Scoala dupa Scoala in care vor fi integrati 40 de copii.

Servicii din sfera ocuparii acordate adultilor:

R9 – Grup Tinta Informare – Consiliere, Formare, Mediere (125 de persoane) – selectarea unui numar de 125 de adulti (intre care se vor regasi si cei 88 de parinti/tutori beneficiari ai serviciilor sociale) in baza criteriilor stabilite in cadrul proiectului pentru a beneficia de servicii din sfera ocuparii – informare si consiliere, formare profesionala si mediere pe piata muncii

R10 – Persoane Informate-Consiliate (125 de persoane) – acordarea de servicii de consiliere profesionala pentru toti cei 125 de adulti selectati ca membri ai grupului tinta al proiectului.

R11 – Persoane Formare Profesionala (85 de persoane intra in formare, dintre care 63 vor dobandi o calificare) – dintre cei 125 de adulti membri ai grupului tinta al proiectului, 85 vorparticipa la cursuri de initiere intr-o calificare, din care cel putin 63 vor obtineun certificat.

R12 – Angajatori – identificarea de angajatori care vor dori sa colaboreze in cadrul proiectului si impreuna cu care se vor semna acorduri de colaborare cu scopul oferirii de suport pentru integrarea pe piata muncii a adultilor care vor beneficia de serivicii de mediere.

R13 – Persoane care vor avea un Loc de Munca (32 de persoane) – acordarea de servicii de mediere membrilor grupului tinta adulti, astfel incat cel putin 32 de persoane sa aiba un loc de munca – cu sprijinul angajatorilor impreuna cu care se vor semna acorduri de colaborare. 

Antreprenoriat

R14 – Campanie informare organizata–in vederea informarii membrilor comunitatii despre posibilitatea participarii la un concurs de planuri de afaceri in urma caruia se va acorda un micro-grant pentru infiintarea unei afaceri.

R15 – Plan de afaceri selectat – in urma concursului organizat, se va selecta spre finantare un plan de afaceri conform criteriilor si regulamentului stabilit in cadrul proiectului.

R16 – Contract micro-grant semnat – conform selectiei realizate pentru concursul de planuri de afaceri, se va semna contractul de acordare a micro-grantului cu membrul grupului tinta al carui plan de afaceri s-a aflat pe primul loc in clasament si se va acorda finantarea pentru infiintarea afacerii.

Servicii de asistenta juridica:

R17 Grup Tinta Asistenta Juridica (250 de persoane) – toti membri grupului tinta al proiectului, copii si adulti, vor beneficia de servicii de asistenta juridica intre care se pot numara reglementarea actelor de identitate, obtinerea de duplicate pentru actele pierdute sau deteriorate, eliberarea de acte de identitate pentru copiii de peste 14 ani, etc.

R18 Dosare Individuale Asistenta Juridica – intocmirea de dosare de asistenta juridica specifica pentru fiecare membru al grupului tinta, in functie de tipul de document necesar a fi obtinut.

R19 Acte de Identitate, Stare Civila si/sau Proprietate Regularizate – presupune realizarea demersurilor necesare pentru obtinerea actelor vizate pentru fiecare membru al grupului tinta al proiectului.

Campanie anti-discriminare & Grup Comunitar:

R20 – Concept & Materiale Campanie de Combatere a Discriminarii – elaborate in vederea organizarii unor evenimente specifice sub forma de intalniri publice ce vor avea rolul de a promova toleranta si de a combate discriminarea de orice fel intre membri comunitatii– indiferent de varsta, statut profesional sau social.

R21 – Campanie Combatere Discriminare – organizata la nivelul comunei Albesti prin diferite mijloace / canale de comunicare (scrisa – afise, pliante; verbala – intalniri publice, etc.) astfel incat sa se bucure de o participare cat mai larga in randul membrilor comunitatii.

R22 – Grup Comunitar Valea Albestiului – constituit pentru a identifica si a supune dezbaterii problemele majore ale comunitatii Valea Albestiului si pentru a identifica si propune solutii pentru aceste probleme, in rezolvarea carora Grupul Comunitar va avea rol de reprezentare in raport cu alte institutii.

R23 – Proiect Pilot Valea Albestiului – initiat in baza lucrarilor Grupului Comunitar care va stabili problema de rezolvat cu impactul cel mai mare asupra majoritatii membrilor comunitatii Valea Albestiului si pentru care au identificat solutii fiabile.

Valoarea totala a proiectului: 4,817,403.79 Lei

Valoarea cofinantarii UE: 4,576,533.60 Lei

Data inceperii: 12.04.2021 / Data finalizarii: 31.12.2023

Codul MySMIS / Codulproiectului: POCU/827/5/2/140023

Date de contact ale beneficiarului:

Comuna Albesti

Adresa: str. Lunga, nr. 123, Comuna Albesti, Jud. Mures

Tel: : 0265 778 001

Fax: : 0265 777 168

E-mail: albesti@cjmures.ro

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s